Cap dona no hauria de morir en el part. Mortalitat materna a Sierra Leone

Amnistia Internacional, Regne Unit, 2009, 17′

Recomanacions sobre els públics: Apta per a tots els públics
Nivells educatius: 2n cicle d’ESO, Batxillerat, Cicles formatius, Estudis superiors

Aquest film vol posar de manifest els problemes que pateixen les dones a l’hora de parir a Sierra Leone, on una de cada vuit dones mor durant el part. En aquest país de l’Àfrica occidental, en què el 50% de la població viu amb menys d’un dòlar al dia i un quart ho fa en l’extrema pobresa, la probabilitat de morir en el part està directament lligada al nivell de pobresa.

Comentari

Aquest document en vídeo realitzat per Amnistia Internacional a Sierra Leone persegueix un objectiu clar: denunciar l’alta mortalitat de les dones en el part. Cap dona no hauria de morir de part. La mortalitat materna a Sierra Leone denuncia que aquest problema és una conseqüència de la pobresa en la qual es troba el país i de la manca de voluntat política per actuar davant d’un problema que vulnera directament els drets de les dones. En el vídeo es dóna veu a algunes de les dones afectades per aquest problema, als seus familiars, al personal mèdic dels hospitals i a membres del govern i de les institucions públiques.
A Sierra Leone mor una de cada vuit dones embarassades, mentre que als països desenvolupats en mor una de cada 4.000. En aquest país africà la meitat de la població viu amb menys d’un dòlar al dia i un quart de la població ho fa en l’extrema pobresa. Des del mateix govern reconeixen el problema: els manquen edificis per a l’atenció sanitària, personal mèdic especialitzat i fins i tot, en alguns hospitals, aigua corrent i subministrament elèctric.
La discriminació a la qual s’enfronten les dones en molts aspectes de la vida es reflecteix en la manca de prioritat que es concedeix a les seves necessitats en matèria de salut. La demanda és clara: el govern ha de prendre consciència del problema, ha de complir el seu compromís i garantir l’atenció mèdica gratuïta a totes les dones embarassades.

Orientacions pedagògiques

– Comentar el dret a la salut com un dels drets humans bàsics.
– Introduir la pobresa com a risc de mortalitat relacionada amb la desigualtat de gènere.
– Quines són les causes, segons el personal sanitari del documental, que provoquen l’alt índex de mortalitat maternal.
– Comentar els motius pels quals una gran part de les parteres escullen alternatives locals, sovint amb més possibilitats de posar la salut en risc, enlloc de l’atenció hospitalària.
– Comparar l’evolució dels parts al nostre país en els darres 50 anys en relació a com es viuen a Sierra Leone.

Fitxa tècnica

Direcció: Amnistia Internacional
Nacionalitat: Regne Unit
Any de producció: 2009
Durada: 17 minuts
Gènere: Documental

2018-03-06T12:52:34+00:00