CRÈDITS2017-12-18T15:37:57+00:00

Redacció: Sandra Orellana i Blanca A. Mató
Producció: Lara Pérez i Alba Fernández
Correcció lingüística: Núria Pujol
Direcció de continguts: Marta Selva, Anna Solà, Marta Nieto i Marta Piñol