PRESENTACIÓ2015-03-10T12:25:36+00:00

Aquest és un recurs destinat a facilitar l’organització d’activitats educatives i de sensibilització orientades a la promoció de la pau i dels drets humans entre la ciutadania en general i el món educatiu en particular.La selecció s’ha dut a terme a partir del treball de Drac Màgic i la llarga experiència d’aquesta entitat en el terreny de la programació i la pedagogia cinematogràfica.

 

Els comentaris i els camps diferenciats vinculats a cada film permeten copsar fàcilment la seva utilitat en relació als diferents contextos de públic, les relacions curriculars, els continguts temàtics, i altres aspectes que il.lustren no només la qualitat i el contingut argumental dels films sinó també la seva adequació a necessitats concretes, celebració de dates senyalades, actes acadèmics, pràctiques creatives o campanyes i programacions educatives en general.